Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
SOBOTA 15 SIERPNIA
Św. Tarsycjusza, męczennika
Św. Alfreda, biskupa
Św. Tarsycjusza, męczennika
Św. Alfreda, biskupa
Wniebowzięcie NMP
Imieniny obchodzą:
Maria, Tarsycjusz, Napoleon
 

1 sierpnia

Data publikacji: 2020-08-01 00:03
Data aktualizacji: 2020-07-29 08:22:00
KALENDARIUM
Powstańcy niosą ciężki karabin maszynowy Browning wz. 30.

527 – zmarł Justyn I, cesarz bizantyński od 518 roku. Wywodzącego się z nizin społecznych Justyna na szczyt drabiny społecznej zawiodła służba wojskowa. Tron cesarski objął już w starszym wieku, po śmierci cesarza Anastazjusza. W przeciwieństwie do swego poprzednika należał do zwolenników doktryny soboru chalcedońskiego. Wkrótce po objęciu tronu doprowadził więc do przywrócenia jedności Kościoła przez likwidację tzw. schizmy akacjańskiej. Na współcesarza powołał syna swej siostry Petrusa Sabbatha - Justyniana I. Wybór był trafny, siostrzeniec okazał się zdolnym przywódcą. Podczas swoich rządów (527-565) wzmocnił państwo i przyczynił się do rozkwitu kulturalnego Bizancjum.


1291 - utworzono Konfederację Szwajcarską. Kantony: Schwyz (od którego wywodzi się nazwa państwa), Uri i Unterwalden zawarły związek wzajemnej obrony. Głównym celem jaki przyświecał sygnatariuszom, była chęć uwolnienia się spod wpływów Habsburgów.


1701 – zmarł Jan Chryzostom Pasek herbu Doliwa, polski żołnierz, awanturnik i pamiętnikarz (ur. ok. 1636). W młodości (1656-1667) służył w wojsku, m.in. pod komendą Stefana Czarnieckiego, walcząc ze Szwedami (brał udział w wyprawie do Danii), Węgrami i Rosjanami. Potem gospodarzył na wsi. Najpierw chodził dzierżawami, potem dorobił się własnego majątku. Do historii literatury przeszedł dzięki  „Pamiętnikom" pozostawionym w rękopisie.


1798 – flota brytyjska pod dowództwem admirała Horacjusza Nelsona zadała klęskę francuskim siłom morskim w bitwie pod Abukirem. Tym samym działająca w Egipcie armia Napoleona została odcięta od zaopatrzenia z Francji.


1854 – papież Pius IX wydał encyklikę Apostolicae nostrae, Wezwanie do modlitwy o pokój. Wskazał w niej na niebezpieczeństwo grożące Kościołowi ze strony jego wrogów. Stwierdził, że także wojny i klęski naturalne, takie jak trzęsienia ziemi i zarazy należy interpretować w kontekście religijnym. Pius IX wezwał biskupów do zorganizowania trzymiesięcznych modlitw przebłagalnych.


1900 – Ojciec Święty Leon XIII ogłosił encyklikę Tametsi futura prospicientibus, O Jezusie Chrystusie Odkupicielu.

1919 – Sejm RP uchwalił ustawę o godle i barwach Rzeczpospolitej. Jako godło przyjęto wizerunek Orła Białego w koronie zamkniętej, zwieńczonej krzyżem.

 

1943 - Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy wydał okólnik zalecający przerywanie ciąży u polskich robotnic przymusowych w Rzeszy (z wyjątkiem osób uznanych za „odpowiadające wysokim kryteriom rasowym”. Wydana instrukcja zalecała: „Wprawdzie zabieg przerwania ciąży może nastąpić jedynie za zgodą brzemiennej, zgodę tę jednak należy w każdym przypadku przeforsować”.

1944 – o godz. 17.00 jednostki Armii Krajowej znajdujące się na terenie Warszawy przystąpiły do walk o miasto. Rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Niestety, pierwszy dzień zmagań zakończył się niepowodzeniem. Nie zdobyto większości zaplanowanych obiektów. W rękach Niemców pozostały główne arterie komunikacyjne, lotniska oraz mosty. Jeszcze trzy dni (do 4 sierpnia) inicjatywa pozostawała w rękach wojsk polskich. Potem do kontruderzenia przeszły oddziały niemieckie, wypierając powstańców z kolejnych ulic, wreszcie dzielnic.

 
 
 
 
 
 
 
drukuj