Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
NIEDZIELA 21 LIPCA
Św. Wawrzyńca z Brindisi
Św. Apolinarego
Św. Wawrzyńca z Brindisi
Św. Apolinarego
XVI Niedziela zwykła
Imieniny obchodzą:
Wawrzyniec, Daniel
 

14 września

Data publikacji: 2018-09-13 16:16
Data aktualizacji: 2018-09-14 07:35:00
KALENDARIUM
Dante Alighieri

1115 – armia krzyżowców pod dowództwem Rogera z Antiochii i Baldwina z Edessy odniosła wspaniałe zwycięstwo nad Turkami seldżuckimi w bitwie pod Sarmin. Sułtan Muhammad Tabar postanowił wyprzeć chrześcijan z terytorium Syrii. W tym celu w 1115 r. wyprawił tam armię pod dowództwem Bursuka Ibn Bursuka. Wojska antiochijskie wzmocnione przez armię edesską zaatakowały obóz muzułmanów w pobliżu miasteczka Sarmin. Impet natarcia chrześcijan był tak wielki, że armia turecka została całkowicie rozbita.


1321 – zmarł Dante Alighieri, najwybitniejszy włoski poeta (ur. 1265). Urodził się we Florencji. Studiował retorykę, gramatykę, filozofię, literaturę oraz teologię. W latach 1295–1300 zaangażował się w działalność polityczną. Związał się ze stronnictwem Białych. Przejęcie władzy we Florencji przez konkurencyjną partię Czarnych skończyło się dla niego wygnaniem. Najwybitniejszym dziełem literackim Dantego jest poemat Boska Komedia, uważany za arcydzieło literatury światowej i szczytowe osiągnięcie literatury średniowiecznej. Utwór przedstawia wizję wędrówki poety przez piekło, czyściec i raj. Jest uznawany za swego rodzaju traktat teologiczny.


1970 – papież Paweł VI podjął decyzję o rozwiązaniu Gwardii Palatyńskiej i Gwardii Szlacheckiej.

1972 - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Republiką Federalną Niemiec. Było to następstwem układu zawartego przez PRL z RFN 7 grudnia 1970 r. o normalizacji stosunków między obojga krajami ratyfikowanego przez Bundestag 17 maja 1972 r.

 

1981 – z okazji 90. rocznicy ogłoszenia przez papieża Leona XIII encykliki Rerum novarum Jan Paweł II wydał encyklikę Laborem exercens, poświęconą pracy ludzkiej. Encyklika definiuje pojęcie pracy z punktu widzenia teologii Kościoła, podkreśla, że człowiek jest podmiotem pracy.


1998 – Jan Paweł II wydał encyklikę Fides et ratio. Zajął się w niej relacjami między wiarą a rozumem z punktu widzenia nauki Kościoła. Ojciec Święty podkreślił w niej, że wiara i rozum nie powinny się wzajemnie zwalczać, lecz uzupełniać, tak, by rozum nie popadł w pychę, zaś wiara nie przekształciła się w błędny, bezrefleksyjny fideizm.