Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
PONIEDZIAŁEK 09 GRUDNIA
Św. Jana Diego
Św. Leokadii, męczennicy
Św. Jana Diego
Św. Leokadii, męczennicy

Imieniny obchodzą:
Leokadia, Wiesława, Waleria
 

16 listopada

Data publikacji: 2019-11-16 00:04
Data aktualizacji: 2019-11-14 13:02:00
KALENDARIUM
Herb Wolnego Miasta Krakowa

1611 – przed kościołem św. Anny w Warszawie elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi III Wazie. Na podstawie umowy zawartej w 1525 r. między Zygmuntem Starym a Albrechtem Hohenzollernem, pozostające w stosunku lennym do władców Polski Prusy Książęce, mogły być dziedziczone wyłącznie przez męskich potomków tego drugiego. Gdy okazało się, że syn Albrechta przejawia oznaki choroby psychicznej, w jego imieniu państwem rządzili Hohenzollernowie z linii brandenburskiej. Rzeczpospolita nie chciała jednak wyrazić zgody na rzeczywiste przejęcie Prus Książęcych przez nich. Sytuacja zmieniła się, kiedy elektor udzielił Polsce pomocy podczas wojny z Rosją rozpoczętej w 1609 roku. Król Zygmunt III Waza zgodził się wówczas na złożenie mu hołdu lennego przez Jana Zygmunta Hohenzollerna. Oficjalnie został on księciem pruskim dopiero po śmierci chorego psychicznie Albrechta Fryderyka w 1618 r.


1632 – pod Lützen w Saksonii rozegrała się jedna z największych bitew wojny trzydziestoletniej. Starły się ze sobą wojska szwedzkie pod dowództwem Gustawa II Adolfa i habsburskie pod dowództwem Albrechta von Wallensteina. Wielogodzinne zmagania zakończyły się sukcesem Szwedów. Jednak z uwagi na fakt, że w trakcie bitwy śmierć poniósł Gustaw II Adolf, a jego armia poniosła duże straty, w ostatecznym rozrachunku Szwecja musiała wycofać się z wojny


1846 – Austria dokonała aneksji Wolnego Miasta Krakowa. Istniejący na mocy decyzji mocarstw koalicji antynapoleońskiej z 1815 r. twór quasi-państwowy stał się ośrodkiem polskich ruchów niepodległościowych. Zaniepokojone tym Rosja i Austria stopniowo ograniczały swobody miniaturowej Rzeczypospolitej. Jedynie Prusy ze względów ekonomicznych były zainteresowane utrzymaniem status quo. Jednak wybuch i szybki upadek Powstania Krakowskiego w 1846 r. stał się pretekstem do zlikwidowania państewka i wcielenia jego ziem do terytorium Austrii.

1945 - Rada Ministrów wydała dekret powołujący Komisję Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Akt ten wprowadzał w kraju karne obozy pracy przymusowej, do których Komisja miała prawo w trybie administracyjnym kierować każdego, kogo działalność uznała za godzącą w „interes społeczny”.


1960 - Sejm PRL zniósł święta Trzech Króli (6 stycznia) i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) jako dni wolne od pracy. Krok ten wynikał z nowej, antykościelnej polityki władz PRL. Jego inicjatorem był I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, który po krótkim okresie ocieplenia relacji z Kościołem, postanowił wzmóc walkę z religią i „reakcyjnym klerem”.

 
 
 
 
 
 
 
drukuj