Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
PIĄTEK 20 WRZEŚNIA
Św. Andrzeja Kim Taegon
Św. Pawła Chong Hasang
Św. Andrzeja Kim Taegon
Św. Pawła Chong Hasang
Imieniny obchodzą:
Eustachy, Faustyna, Filipina
 

22 sierpnia

Data publikacji: 2019-08-21 17:04
Data aktualizacji: 2019-08-22 07:13:00
KALENDARIUM
Bitwa pod Obertynem, mal. Władysław Gościmski

1531 – armia polska dowodzona przez hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego odniosła wspaniałe zwycięstwo nad wojskami mołdawskimi hospodara Piotra Raresza w bitwie pod Obertynem. Hospodar chciał przez zdobycie Pokucia powiększyć znaczenie swego państwa. Mimo przewagi liczebnej przeciwnika poniósł klęskę i musiał zawrzeć rozejm z Polską. Późniejsza awanturnicza polityka kosztowała go utratę tronu i upadek Mołdawii, która znalazła się w niewoli tureckiej.


1584 – zmarł Jan Kochanowski, polski poeta zaliczany do najwybitniejszych twórców epoki renesansu w Europie (ur. ok. 1530). Studiował w Krakowie i Padwie. Po powrocie do Polski przez pewien czas przebywał na dworach magnackich, by ok. 1563 zostać dworzaninem i sekretarzem Zygmunta II Augusta. Po śmierci króla zamieszkał w Czarnolesie. Do najsłynniejszych dzieł poety należą cykle utworów: Pieśni, Fraszki, Treny oraz oparty na historii wojny trojańskiej dramat Odprawa posłów greckich.

 

1945 – powstało Polskie Stronnictwo Ludowe. Było ono kontynuacją konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”. Jego pierwszym prezesem został Wincenty Witos. W rzeczywistości funkcję tę przez cały czas pełnił Stanisław Mikołajczyk (formalnie do śmierci Witosa I wiceprezes). PSL stało się wiodącą siłą opozycyjną w Polsce skupiającą na początku 1946 roku ponad 500 tys. członków. Po ucieczce Mikołajczyka z Polski partia rozpadła się. Resztki jej struktur opanowanych przez działaczy prokomunistycznych stworzyły wraz z „lubelskim” SL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.


1950 – Ojciec Święty Pius XII ogłosił encyklikę Humani Generis, O pewnych fałszywych poglądach, zagrażających podstawom nauki katolickiej. Papież wskazał w niej błędne nurty teologiczne prowadzące do relatywizmu, bronił tomizmu, który „posiada skuteczność, tak dla kształcenia początkujących, jak dla wprowadzenia umysłów w najgłębsze prawdy”. Zdefiniował relacje między nauką a wiarą katolicką. Potępił tendencję do traktowania pierwszych 11 ksiąg Starego Testamentu li tylko jako legendy.