Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
CZWARTEK 27 LUTY
Św. Gabriela Perdolente
Św. Prokopa
Św. Gabriela Perdolente
Św. Prokopa
Imieniny obchodzą:
Anastazja, Gabriela, Honoria
 

22 sierpnia

Data publikacji: 2019-08-21 17:04
Data aktualizacji: 2019-08-22 07:13:00
KALENDARIUM
Bitwa pod Obertynem, mal. Władysław Gościmski

1531 – armia polska dowodzona przez hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego odniosła wspaniałe zwycięstwo nad wojskami mołdawskimi hospodara Piotra Raresza w bitwie pod Obertynem. Hospodar chciał przez zdobycie Pokucia powiększyć znaczenie swego państwa. Mimo przewagi liczebnej przeciwnika poniósł klęskę i musiał zawrzeć rozejm z Polską. Późniejsza awanturnicza polityka kosztowała go utratę tronu i upadek Mołdawii, która znalazła się w niewoli tureckiej.


1584 – zmarł Jan Kochanowski, polski poeta zaliczany do najwybitniejszych twórców epoki renesansu w Europie (ur. ok. 1530). Studiował w Krakowie i Padwie. Po powrocie do Polski przez pewien czas przebywał na dworach magnackich, by ok. 1563 zostać dworzaninem i sekretarzem Zygmunta II Augusta. Po śmierci króla zamieszkał w Czarnolesie. Do najsłynniejszych dzieł poety należą cykle utworów: Pieśni, Fraszki, Treny oraz oparty na historii wojny trojańskiej dramat Odprawa posłów greckich.

 

1945 – powstało Polskie Stronnictwo Ludowe. Było ono kontynuacją konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”. Jego pierwszym prezesem został Wincenty Witos. W rzeczywistości funkcję tę przez cały czas pełnił Stanisław Mikołajczyk (formalnie do śmierci Witosa I wiceprezes). PSL stało się wiodącą siłą opozycyjną w Polsce skupiającą na początku 1946 roku ponad 500 tys. członków. Po ucieczce Mikołajczyka z Polski partia rozpadła się. Resztki jej struktur opanowanych przez działaczy prokomunistycznych stworzyły wraz z „lubelskim” SL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.


1950 – Ojciec Święty Pius XII ogłosił encyklikę Humani Generis, O pewnych fałszywych poglądach, zagrażających podstawom nauki katolickiej. Papież wskazał w niej błędne nurty teologiczne prowadzące do relatywizmu, bronił tomizmu, który „posiada skuteczność, tak dla kształcenia początkujących, jak dla wprowadzenia umysłów w najgłębsze prawdy”. Zdefiniował relacje między nauką a wiarą katolicką. Potępił tendencję do traktowania pierwszych 11 ksiąg Starego Testamentu li tylko jako legendy.

 
 
 
 
 
 
 
drukuj