Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
PONIEDZIAŁEK 15 LIPCA
Św. Bonawentury, Doktora Kościoła
Św. Włodzimierza, księcia
Św. Bonawentury, Doktora Kościoła
Św. Włodzimierza, księcia
Imieniny obchodzą:
Atanazy, Dawid, Henryk
 

23 marca

Data publikacji: 2019-03-23 00:04
Data aktualizacji: 2019-03-18 12:58:00
KALENDARIUM
Biskup warmiński Marcin Kromer

1530 - cesarz Karol V Habsburg przekazał joannitom Maltę. Po utracie w 1523 r. Rodos zakon nie posiadał bowiem stałej siedziby. Na mocy umowy Malta stawała się lennem cesarza, za którą joannici mieli corocznie przekazywać mu sokoła. Od nowej posiadłości rycerze-zakonnicy zostali nazwani Kawalerami Maltańskimi.


1589 - zmarł biskup warmiński Marcin Kromer, wybitny pisarz, historyk, teoretyk muzyki, zasłużony przedstawiciel kontrreformacji. Studiował początkowo na Akademii Krakowskiej, a później we Włoszech, gdzie zdobył tytuł doktora. W 1542 r. przyjął święcenia kapłańskie. Trzy lata później został sekretarzem króla Zygmunta Augusta. Dostęp do Archiwum Koronnego skłonił Kromera do zajęcia się badaniami historycznymi, czego owocem były dzieła: Polska, czyli o położeniu, obyczajach, urzędach Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego oraz O pochodzeniu i czynach Polaków ksiąg trzydzieści. W latach 1558-64 jako stały poseł przebywał na dworze cesarza Ferdynanda I Habsburga. W latach 70. pełnił funkcję koadiutora diecezji warmińskiej. Po śmierci kard. Stanisława Hozjusza zastąpił go godnie na stolicy biskupiej w Lidzbarku Warmińskim.


1909 - zmarł Wojciech Dzieduszycki, filozof, historyk, pisarz i polityk konserwatywny. W 1876 r. zasiadł w Sejmie Krajowym we Lwowie, stając się jednym z czołowych konserwatystów. Należał do grupy tzw. Podolaków. W latach 1879-1885 i 1895-1909 był posłem do wiedeńskiej Rady Państwa. Odgrywał wówczas doniosłą rolę w działalności Koła Polskiego. W latach 1906-1907 pełnił funkcję ministra dla Galicji.


1933 - Reichstag przyjął tzw. ustawę o pełnomocnictwach, co było równoznaczne z przekazaniem Adolfowi Hitlerowi pełni władzy nad państwem. Odtąd rząd miał prawo uchwalać ustawy bez zgody parlamentu.

1939 - w obliczu niemieckiego szantażu Litwa zrzekła się Okręgu Kłajpedy na rzecz III Rzeszy.


1957 – zmarł prof. Juliusz Kleiner, wybitny historyk literatury polskiej, autor Zarysu historii literatury polskiej o oraz wielu rozpraw, recenzji, sprawozdań i wspomnień. Specjalizował się w dziejach literatury romantycznej. Efektem jego badań były m.in. prace poświęcone trzem wieszczom: Juliuszowi Słowackiemu, Adamowi Mickiewiczowi i Zygmuntowi Krasińskiemu.

 

1976 – zmarł gen. Stanisław Kopański, podczas II wojny światowej dowódca legendarnej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Urodzony w Petersburgu, w tymże mieście studiował na Technicznym Instytucie Dróg i Komunikacji. Podczas wojny wcielony do armii carskiej, ukończył szkołę oficerską artylerii. W odrodzonym Wojsku Polskim walczył w szeregach 1 Dywizjonu Artylerii Konnej. W 1939 roku pełnił funkcję szefa Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza. W kwietniu 1940 stanął na czele Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Pod jego dowództwem brygada walczyła pod Tobrukiem i Gazalą. W maju 1940 r. otrzymał awans do stopnia generała. Po przeformowaniu SBSK w 1942 r. został dowódcą 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Po śmierci Sikorskiego w Gibraltarze objął funkcję szefa Sztabu Naczelnego Wodza, którą pełnił do 1947 r.


1983 – w telewizyjnym Orędziu do Narodu prezydent USA Ronald Reagan zapowiedział rozpoczęcie prac nad programem Inicjatywy Obrony Strategicznej. Tak zwane „Gwiezdne wojny" stały się gwoździem do trumny niewydolnego gospodarczo i technologicznie ZSRS.


1992 - zmarł Fryderyk von Hayek, ekonomista austriacki oraz filozof polityki, jeden z wybitniejszych przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomii. Swoimi pracami dał podwaliny pod współczesną teorię wolnego rynku.