Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
PONIEDZIAŁEK 23 WRZEŚNIA
Św. Ojca Pio z Pietrelciny
Św. Tekli, męczennicy
Św. Ojca Pio z Pietrelciny
Św. Tekli, męczennicy
Imieniny obchodzą:
Pius, Bogusław, Tekla
 

25 marca

Data publikacji: 2019-03-24 09:04
Data aktualizacji: 2019-03-25 05:07:00
KALENDARIUM
Św. Jan Paweł II

717 – koronacja Leona III Izauryjczyka (ok. 680 - 741) na cesarza bizantyjskiego. Założyciel dynastii izauryjskiej wyprowadził Bizancjum z długotrwałego kryzysu umacniając władzę cesarską i wprowadzając szereg reform wojskowych i politycznych. W 726 r. Leon wystąpił przeciwko kultowi ikon, rozpoczynając długi okres ikonoklazmu, skutkiem czego nastąpiło zerwanie stosunków z papiestwem.

1957 – w Rzymie przedstawiciele Belgii, Francji, Włoch, Luksemburga, Holandii i Niemiec podpisali tzw. traktaty rzymskie, powołujące Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

 

1977 – powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). W tym dniu podpisany został apel „Do społeczeństwa polskiego”, ogłoszony dzień później na konferencji prasowej.  Deklarowanym celem ROPCiO było wymuszenie na władzach PRL przestrzegania ratyfikowanych na początku marca 1977 roku przez Radę Państwa PRL Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka i Obywatela.


1987 - Jan Paweł II wydał encyklikę Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), w której ukazał centralne miejsce i rolę Maryi w Kościele i wynikające z jej podwójnego związku z Chrystusem i Kościołem macierzyńskie pośrednictwo.

 

1992 – Ojciec Święty Jan Paweł II wydał bullę Totus Tuus Poloniae populus (Cały Twój lud w Polsce) reorganizującą podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce. Kolejną zmianę przeprowadził tenże papież bullą Spiritale emolumentum w lutym 2004 r.


1995 – Jan Paweł II podpisał encyklikę „Evangelium Vitae” (Ewangelia życia). W sposób zdecydowany i stanowczy bronił w niej wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Na kartach dokumentu Ojciec Święty wyłożył stanowisko Kościoła w sprawie aborcji i eutanazji oraz zajął się szczegółowo naturalnymi metodami planowania rodziny, zachęcając do ich stosowania. Wystąpił przeciwko przeprowadzaniu na człowieku eksperymentów biologicznych i genetycznych, jako sprzecznych z „Bożym zamysłem”.