Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
CZWARTEK 01 PAŹDZIERNIKA
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Doktora Kościoła
Św. Remigiusza, biskupa
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Doktora Kościoła
Św. Remigiusza, biskupa
Imieniny obchodzą:
Teresa, Remigiusz, Danuta
 

30 czerwca

Data publikacji: 2020-06-29 17:03
Data aktualizacji: 2020-06-30 06:51:00
KALENDARIUM
dr Franciszek Stefczyk

1651 – armia polska pod osobistym dowództwem króla Jana Kazimierza Wazy pokonała w trzydniowej bitwie pod Beresteczkiem połączone siły kozacko-tatarskie. Ataki jazdy polskiej pod dowództwem Jeremiego Wiśniowieckiego wsparte ogniem artyleryjskim rozbiły wojska tatarskie. Chan Islam Girej ratował się ucieczką, uprowadzając wraz z sobą Bohdana Chmielnickiego. Pozostałe na placu boju wojska kozackie próbowały się jeszcze bronić w obozie umocnionym, jednak po kilku dniach zostały pobite i w znacznej części wycięte.

1794 – w Paryżu zgilotynowano polską księżną Rozalię Lubomirską (ur.1768r.), żonę księcia Aleksandra Lubomirskiego. Podczas pobytu we Francji została aresztowana wraz z kilkuletnią córeczką. Oskarżono ją o udział w spisku kontrrewolucyjnym i utrzymywanie kontaktów z dworem Marii Antoniny. Jej los przypieczętowały listy wysłane do hrabiny du Barry, w których wyrażała współczucie dla losu królowej Marii Antoniny i potępiała zezwierzęcenie rewolucjonistów. Mimo zabiegów polskich dyplomatów i Tadeusza Kościuszki księżna Lubomirska trafiła na szafot.

1924 – zmarł Franciszek Stefczyk, ojciec polskiej spółdzielczości kredytowej (ur. 1861). Z wykształcenia był historykiem. Z domu wyniósł głęboką wiarę katolicką i szacunek dla chłopskich przodków. W 1884 roku rozpoczął pracę w Szkole Rolniczej w Czernichowie. Tu zaangażował się w działalność spółdzielczą. Obserwując głód gotówki na wsi, adaptował do polskich warunków popularne w krajach niemieckich kasy kredytowe Raiffeisena. Idea padła na podatny grunt, a Stefczyk w 1899 roku został kierownikiem Biura Patronatu dla Spółek Oszczędności i Pożyczek przy Wydziale Krajowym we Lwowie. W 1919 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie prawie do śmierci kierował Centralną Kasą Spółek Rolniczych (przeniesioną ze Lwowa). Opublikował wiele prac o spółdzielczości. W grudniu 2011 roku rozpoczęto postępowanie przygotowawcze do procesu beatyfikacyjnego Franciszka Stefczyka.


1946 – w okupowanej przez Sowietów Polsce odbyło się referendum ludowe. Jego wyniki władze komunistyczne sfałszowały. Referendum zostało zaplanowane jako sprawdzian nastrojów społecznych oraz próbę sprawności organizacyjnej władz komunistycznych i podległych im służb przed wyborami, do których przeprowadzenia Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej został zobowiązany ustaleniami w Jałcie. Polacy mieli odpowiedzieć na 3 pytania dotyczące: zniesienia Senatu, reformy rolnej i upaństwowienia przemysłu oraz akceptacji dla granic na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej. Sfałszowane wyniki referendum, oczywiście korzystne dla komunistów, ogłoszono dopiero 12 lipca.

 
 
 
 
 
 
 
drukuj