Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
SOBOTA 11 LIPCA
Św. Benedykta z Nursji, patrona Europy
Św. Olgi, księżnej
Św. Benedykta z Nursji, patrona Europy
Św. Olgi, księżnej
Imieniny obchodzą:
Olga, Benedykt, Kalina
 

6 czerwca

Data publikacji: 2020-06-05 17:03
Data aktualizacji: 2020-06-08 07:35:00
KALENDARIUM
Wespazjan Kochowski

1700 – zmarł Wespazjan Kochowski, polski poeta i historyk, sarmata (ur. 1633). Jego rodzina zaliczała się do średniej szlachty. Po ukończeniu Kolegium Nowodworskiego w Krakowie przez 10 lat służył w chorągwi husarskiej, biorąc udział w szeregu bitew, w tym beresteckiej. W 1660 r. zakończył karierę wojskową. Rozpoczął działalność polityczną. Cieszył się zaufaniem u szlachty. W roku 1668 wydał pierwszy poemat zatytułowany Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Uznanie zdobył zbiór poetycki Niepróżnujące próżnowanie (1674). Najwybitniejszym jego dziełem jest Psalmodia polska (1695). Pisał także dzieła historyczne.


1794 – powstańcze wojsko polskie poniosło porażkę w bitwie z połączonymi korpusami Rosji i Prus pod Szczekocinami. Kościuszko dysponując 15 tys. żołnierzy, wdał się w bitwę z przeważającymi siłami nieprzyjaciela, liczącymi łącznie 26 tys. ludzi. Przegrana spowodowała obniżenie morale po stronie polskiej. Odcięcie załogi Krakowa od sił głównych przyczyniło się do szybkiej kapitulacji miasta.


1795 – zwycięstwo oddziału rojalistycznego (szuanów) nad dysponującymi dwukrotną przewagą grenadierami armii rewolucyjnej w bitwie pod Étrelles.


1818 – zmarł Jan Henryk Dąbrowski, polski generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego, dowódca Legionów Polskich we Włoszech (ur. w 1755 r.). W 1806 roku organizował powstanie w Wielkopolsce, następnie był wysokiej rangi dowódcą armii Księstwa Warszawskiego. Po bitwie pod Lipskiem objął funkcję naczelnego wodza wojsk polskich. Do niego odwołują się słowa refrenu hymnu narodowego.


1891 – powstało Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe, pierwsze pogotowie ratunkowe w Polsce. Inicjatorem jego utworzenia byli: Arnold Bannet (okulista), dr Alfred Obaliński (chirurg profesor UJ) oraz Wincenty Eminowicz (naczelnik krakowskiej Straży Pożarnej) .

1944 – wojska sprzymierzonych dokonały desantu morskiego na wybrzeże Normandii we Francji. Operacja o kryptonimie Overlord, której fragmentem było lądowanie, miała na celu otwarcie frontu w Europie Zachodniej. Trzon sił inwazyjnych tworzyły wojska amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie. Dzień rozpoczęcia operacji nosił kryptonim D-Day.

 

1947 – zmarł Władysław Raczkiewicz, polski polityk, prezydent RP na uchodźstwie (ur. 1885). W 20-leciu międzywojennym trzykrotnie pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych. W latach 30. związał się z sanacją. Z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR) przez 5 lat zasiadał w Senacie. Sprawował urząd marszałka. Po klęsce wrześniowej na mocy Konstytucji kwietniowej wyznaczony przez Ignacego Mościckiego na urząd prezydencki, który pełnił do 1947 roku.

 
 
 
 
 
 
 
drukuj