Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
PONIEDZIAŁEK 23 WRZEŚNIA
Św. Ojca Pio z Pietrelciny
Św. Tekli, męczennicy
Św. Ojca Pio z Pietrelciny
Św. Tekli, męczennicy
Imieniny obchodzą:
Pius, Bogusław, Tekla
 

6 grudnia

Data publikacji: 2018-12-05 16:06
Data aktualizacji: 2018-12-06 07:14:00
KALENDARIUM
Abp Jan Paweł Woronicz

1829 – zmarł arcybiskup warszawski Jan Paweł Woronicz, prymas Królestwa Polskiego, wcześniej biskup krakowski, poeta (ur. 1757). Pochodził z Wołynia. Studia na Akademii Wileńskiej zakończył doktoratem obojga praw. Wstąpił do jezuitów. Po kasacie zakonu w 1773 r. przeszedł w szeregi kleru diecezjalnego. W 1783 został proboszczem w Liwie. W trakcie Sejmu Czteroletniego pracował w komisji do spraw religijnych, a podczas insurekcji kościuszkowskiej pełnił funkcję komisarza Komisji Porządkowej Księstwa Mazowieckiego. W 1800 r. powrócił do zwykłej pracy duszpasterskiej, obejmując probostwo w Kazimierzu Dolnym, by po trzech latach przenieść się do Powsina pod Warszawą. Za czasów Księstwa Warszawskiego ponownie zaangażował się w sprawy publiczne. Od 1808 r. był członkiem Rady Stanu, jednocześnie działał w Towarzystwie Przyjaciół Nauk. W 1815 roku został biskupem krakowskim oraz wszedł w skład Senatu Królestwa Polskiego. W 1928 r. objął arcybiskupstwo warszawskie, otrzymując związany z nim tytuł prymasa Królestwa Polskiego. Niedługo potem zmarł. Jego ciało pochowano w katedrze wawelskiej. Jan Paweł Woronicz to także utalentowany poeta. Jego najważniejsze utwory to: Zjawienie Emilki, Świątynia Sybilli, Hymn do Boga.

1805 - urodził się Walery Wielogłowski herbu Starykoń, działacz społeczny, polityczny i religijny (ultramontanin), wydawca, poseł na Sejm Krajowy Galicji I kadencji (ur. 1805). Brał udział w powstaniu listopadowym, podczas którego został odznaczony orderem Virtuti Militari. Na emigracji zaprzyjaźnił się z Adamem Mickiewiczem i Bogdanem Jańskim. Po powrocie do kraju w 1848 roku, założył w Krakowie Księgarnię i Wydawnictwo Dzieł Katolickich, Naukowych i Rolniczych, specjalizującą się w wydawaniu literatury ludowej. Był inicjatorem założenia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Szkoły Rolniczej w Czernichowie.

 

1916 – generał-gubernatorzy; austriacki Karol Kuk i niemiecki Hans von Beseler, ogłosili rozporządzenie o utworzeniu Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego. W jej skład weszło początkowo 25 członków powołanych przez władze okupacyjne. Powołanie tego organu miało stanowić sygnał dla społeczeństwa polskiego, że władze niemieckie i austro-węgierskie przystąpiły do realizacji obietnic zawartych w akcie 5 listopada. Inauguracja działalności Tymczasowej Rady Stanu odbyła się 14 stycznia 1917 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. TRS została pomyślana jako organ doradczy, przygotowawczy i współdziałający na rzecz przyszłych instytucji państwowych. Po tzw. kryzysie przysięgowym w Legionach Polskich większość członków Tymczasowej Rady Stanu podała się do dymisji.

1942 - w Ciepielowie, koło Radomia, za pomoc udzielaną Żydom Niemcy zamordowali 34 Polaków oraz dwóch schwytanych Żydów. Niemal wszyscy zostali spaleni żywcem.