Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
NIEDZIELA 26 STYCZNIA
Św. Tymoteusza, biskupa
Św. Tytusa, biskupa
Św. Tymoteusza, biskupa
Św. Tytusa, biskupa
III Niedziela Zwykła
Imieniny obchodzą:
Tymoteusz, Tytus, Paula
 

6 grudnia

Data publikacji: 2019-12-05 15:04
Data aktualizacji: 2019-12-06 07:10:00
KALENDARIUM
Abp Jan Paweł Woronicz

1829 – zmarł arcybiskup warszawski Jan Paweł Woronicz, prymas Królestwa Polskiego, wcześniej biskup krakowski, poeta (ur. 1757). Pochodził z Wołynia. Studia na Akademii Wileńskiej zakończył doktoratem obojga praw. Wstąpił do jezuitów. Po kasacie zakonu w 1773 roku przeszedł w szeregi kleru diecezjalnego. W 1783 został proboszczem w Liwie. W trakcie Sejmu Czteroletniego pracował w komisji do spraw religijnych, a podczas insurekcji kościuszkowskiej pełnił funkcję komisarza Komisji Porządkowej Księstwa Mazowieckiego. W 1800 roku powrócił do zwykłej pracy duszpasterskiej, obejmując probostwo w Kazimierzu Dolnym, by po trzech latach przenieść się do Powsina pod Warszawą. Za czasów Księstwa Warszawskiego ponownie zaangażował się w sprawy publiczne. Od 1808 roku był członkiem Rady Stanu, jednocześnie działał w Towarzystwie Przyjaciół Nauk. W 1815 roku został biskupem krakowskim oraz wszedł w skład Senatu Królestwa Polskiego. W 1928 roku objął arcybiskupstwo warszawskie, otrzymując związany z nim tytuł prymasa Królestwa Polskiego. Niedługo potem zmarł. Jego ciało pochowano w katedrze wawelskiej. Jan Paweł Woronicz to także utalentowany poeta. Jego najważniejsze utwory to: Zjawienie Emilki, Świątynia Sybilli, Hymn do Boga.

1805 - urodził się Walery Wielogłowski herbu Starykoń, działacz społeczny, polityczny i religijny (ultramontanin), wydawca, poseł na Sejm Krajowy Galicji I kadencji (ur. 1805). Brał udział w powstaniu listopadowym, podczas którego został odznaczony orderem Virtuti Militari. Na emigracji zaprzyjaźnił się z Adamem Mickiewiczem i Bogdanem Jańskim. Po powrocie do kraju w 1848 roku, założył w Krakowie Księgarnię i Wydawnictwo Dzieł Katolickich, Naukowych i Rolniczych, specjalizującą się w wydawaniu literatury ludowej. Był inicjatorem założenia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Szkoły Rolniczej w Czernichowie.

 

1916 – generał-gubernatorzy: austriacki Karol Kuk i niemiecki Hans von Beseler, ogłosili rozporządzenie o utworzeniu Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego. W jej skład weszło początkowo 25 członków powołanych przez władze okupacyjne. Utworzenie tego organu miało stanowić sygnał dla społeczeństwa polskiego, że władze niemieckie i austro-węgierskie przystąpiły do realizacji obietnic zawartych w akcie 5 listopada. Inauguracja działalności Tymczasowej Rady Stanu odbyła się 14 stycznia 1917 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. TRS została pomyślana jako organ doradczy, przygotowawczy i współdziałający na rzecz przyszłych instytucji państwowych. Po tzw. kryzysie przysięgowym w Legionach Polskich większość członków Tymczasowej Rady Stanu podała się do dymisji.

1942 - w Ciepielowie, koło Radomia, za pomoc udzielaną Żydom Niemcy zamordowali 34 Polaków oraz dwóch schwytanych Żydów. Niemal wszyscy zostali spaleni żywcem.

 
 
 
 
 
 
 
drukuj