Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
06   LIPCA   2020 r.
Św. Marii Goretti, męczennicy
Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
Św. Marii Goretti, męczennicy
Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
Imieniny obchodzą:
Dominika, Łucja, Teresa
 
Polonia Christiana nr 53       ORDO IURIS
Olaf Szczypiński

Demoralizacja nauki w służbie ideologii

Demoralizacja nauki w służbie ideologii

W nauce ideologia zazwyczaj demoralizuje. Ideologia absolutna demoralizuje absolutnie – to zdanie amerykańskiego socjologa Roberta Nisbeta w pełni oddaje problem badań nad zjawiskiem dyskryminacji osób deklarujących przywiązanie do ruchu politycznego określanego akronimem LGBTI. Ruch ten bowiem potrzebuje badań do uwiarygadniania swych postulatów. Przedstawiając się jako grupa uciśniona, może skutecznie realizować walkę polityczną, a tym samym poszerzać swoje przywileje. Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, gdy w tę walkę angażuje się instytucja międzynarodowa, a jej przedstawiciele próbują narzucić państwom członkowskim własną wizję porządku społecznego.

 

 

Unia Europejska podejmuje działania na rzecz postulatów LGBTI w oparciu o badania, które mają dowodzić, że w państwach członkowskich na masową skalę dochodzi do aktów homofobii, transfobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość gender. Badania te są każdego roku aktualizowane i poszerzane o kolejne dane w raportach wydawanych przez jedną z unijnych agencji, by służyć za podstawę unijnej polityki.


Kluczowe w całym tym procesie są badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej przeprowadzone w roku 2012 w celu ustalenia skali dyskryminacji osób, które same siebie określają jako: gej, lesbijka, biseksualista lub transpłciowy. Już w samym założeniu widać – jak to trafnie określił Rafał Ziemkiewicz – tęczowe pęknięcie. Agencja bowiem przyznaje mimochodem, że orientacja seksualna osób określających się jako członkowie grup LGBTI jest kwestią subiektywnego wyboru.


Agencja zlekceważyła w badaniu szereg wymogów metodologicznych. Wspomniane badania prowadzono przy pomocy ogólnodostępnego kwestionariusza internetowego. Respondenci mieli możliwość przekazywania i rekomendowania udziału w badaniu innym osobom. Ponadto formularz na stronie internetowej mógł zostać wypełniony przez każdego i to dowolną ilość razy. W opisie metodologii badań wskazuje się bowiem niemożliwość ustalenia, ile osób zaczęło wypełniać ankietę raz jeszcze z uwagi na zmianę decyzji co do zastosowanej wcześniej kategorii opisującej wymienione w ankiecie skłonności.

W badaniu 62 procent osób określiło siebie jako mężczyznę o skłonnościach homoseksualnych, co oznacza, że grupa ta jest nadreprezentowana i znacznie liczniejsza niż inne grupy (na przykład kobiety o skłonnościach homoseksualnych – zaledwie 16 procent).


Wyniki badań opierają się w większości przypadków na subiektywnych odczuciach respondentów. Nie jest więc możliwa ich weryfikacja. Autorzy nie określili żadnej grupy kontrolnej, z którą można byłoby porównać wyniki ankiet. Ma to związek z faktem, iż liczebność grup LGBTI jest płynna z uwagi na wieloznaczność terminów, którymi określają się poszczególni ich członkowie. Przypisywanie siebie do określonych w badaniu skłonności respondenci dokonywali w oparciu o subiektywne odczucia.


Zastanawiający jest również fakt, że badania prowadzono we współpracy z Sekcją Europejską Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek (ILGA Europe). Organizacja ta ma na celu między innymi zwalczanie dyskryminacji oraz walkę o przywileje dla grup LGBTI. Powstaje wobec tego pytanie o bezstronność i obiektywizm badań przeprowadzonych przez Agencję, która jest w stanie mocno oddziaływać na kierunki polityki Unii Europejskiej. A przecież politykę powinno się kształtować w oparciu o minimalny choćby standard obiektywności. Zgodnie z zasadą: nemo iudex in causa sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.Powyższy tekst jest tylko FRAGMENTEM artykułu opublikowanego w magazynie "Polonia Christiana".

zamów e-wydanie   zamów wydanie papierowe
 
 
 
 
 
 
drukuj
 
 
 

KOMENTARZE
 
Nick *:
 
Twoja opinia *:
 
wyślij opinie