Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
CZWARTEK 29 PAŹDZIERNIKA
Św. Felicjana, męczennika
Bł. Michała Rui
Św. Felicjana, męczennika
Bł. Michała Rui
Imieniny obchodzą:
Felicjan, Euzebia, Serafin, Wioletta
 

Komunia święta – na rękę czy do ust? Zobacz dlaczego powinieneś wybrać Tradycję, a nie nowinkę [Raport PCh24]

Data publikacji: 2020-10-01 14:00
Data aktualizacji: 2020-10-01 14:14:00
WIADOMOŚCI
Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: unsplash.com (Nico Smit)

Wraz z nastaniem ogólnoświatowego chaosu spowodowanego koronawirusem z chińskiego Wuhan wiele ludzkich zachowań uległo poważnym zmianom, a jedną z takich rewolucji możemy niestety dostrzec i w samym Kościele. Oto bowiem katolicy na całym globie niemalże masowo porzucili tradycyjną formę przyjmowania Ciała Chrystusa na rzecz wzbudzającego poważne i uzasadnione kontrowersje sposobu zwanego „na rękę”. Co gorsza, wielu duchownych – wbrew stanowisku Kościoła – traktuje nowinkę jako... jedyną dopuszczalną formę przyjmowania przez wiernych Syna Bożego ukrytego w Eucharystii.

 

PONIŻEJ PREZENTUJEMY WYBRANE TEKSTY DOTYCZĄCE GODNEGO PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ, PROBLEMATYKI TZW. KOMUNII NA RĘKĘ ORAZ DECYZJI ZWIĄZANYCH Z SARS-COV-2.

 

ABY PRZECZYTAĆ CAŁY WYBRANY TEKST NALEŻY KLIKNĄĆ W JEGO TYTUŁ.

 

 

Komunia święta na rękę? 8 argumentów zwolenników tej praktyki oraz dowody, że są błędne
Biskup Juan Rodolfo Laise (1926-2019) w wyjątkowo trafny sposób obalał argumenty zwolenników przyjmowania Komunii świętej na rękę. Podkreślał, że jest to praktyka sprzeczna z wielowiekową Tradycją, którą współczesny Kościół toleruje niechętnie i niejako z konieczności. Jej wprowadzenie w XX wieku wynikało z nieposłuszeństwa wobec Stolicy Apostolskiej. Przedstawiamy 8 argumentów zwolenników Komunii świętej na rękę i ich odrzucenie na podstawie książki biskupa.

 

Komunia na rękę – dzieje nieposłuszeństwa. Przypadek polski
Najczęstszym uzasadnieniem dla praktyki Komunii świętej na rękę jest obecność tego zwyczaju w starożytności. W rozwinięciu tego uzasadnienia można też nieraz usłyszeć – nie zawsze wypowiadane wprost przekonanie – że Kościół zagubił jakiś szczególnie wartościowy skarb pierwotnej pobożności, odchodząc od takiego sposobu udzielania wierzącym Ciała Pańskiego na rzecz Komunii do ust. Ta dość popularna narracja wpisuje się w znacznie szerszy nurt współczesnej chrześcijańskiej mentalności, która wszystkie wieki pomiędzy czasami konstantyńskimi a Soborem Watykańskim II uważa za okres zakłamania ewangelicznego przekazu.

 

Komunia na rękę. Jak nadużycie liturgiczne stało się zwyczajem

Obserwujemy dziś, jak w ciągu zaledwie kilku miesięcy w polskich kościołach rozpowszechniła się praktyka udzielania wiernym Komunii świętej do rąk. Wbrew prawu i tradycji Kościoła, w niektórych świątyniach wierni zostali nawet pozbawieni możliwości tradycyjnego przyjmowania Ciała Pańskiego. Włoski kanonista ks. Federico Bortoli wyjaśnia, jaki splot wydarzeń doprowadził w Kościele Powszechnym do obecnej sytuacji. Nadużycie zostało zalegalizowane jako tolerowany w pewnych okolicznościach wyjątek od powszechnej praktyki Kościoła, a następnie… upowszechnione.

 

Komunia święta na rękę: co na to Kościół i historia?
Argumenty związane z przyjmowaniem Komunii świętej w pozycji klęczącej znajdują się już w Piśmie Świętym. Na przykład w Psalmie 95 czytamy „Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył” [Ps 95,6]. Gdy zaś w Nowym Testamencie Piotr Jakub i Jan na Górze Tabor ujrzeli uwielbione Ciało Chrystusa, padli przed nim na twarz. Tymczasem to właśnie uwielbione Ciało Chrystusa przyjmują wierni w Eucharystii. Trudno by nie czynili tego z należytą czcią, wyrażaną także przez postawę ciała.


Komunia Św. na rękę?
Wiara i miłość do Pana Boga materializują się, to znaczy wyrażają się w znakach: w gestach, śpiewie, pięknie kościołów, szat i paramentów liturgicznych. Kościół pamięta o pochwale, jakiej Zbawiciel udzielił Marii, siostrze Łazarza, kiedy ta na sześć dni przed Paschą namaściła Chrystusa drogocennym olejkiem. Z uznaniem i wzruszeniem pamiętamy o Józefie z Arymatei i Nikodemie, którzy sprawili zmarłemu Jezusowi godny pogrzeb. Z liturgii Starego Testamentu, z piękna świątyni jerozolimskiej, a jeszcze bardziej z tych właśnie postaw wyrosła dbałość o piękno naszych katedr i kościołów, piękno chorału gregoriańskiego, piękno szat liturgicznych i kielichów. Ten, kto prawdziwie kocha Pana Boga, nigdy nie będzie obojętny wobec tych materialnych znaków. Do nich należą także gesty człowieka w liturgii i w modlitwie osobistej. Pokora wobec majestatu Boga, wiara w Jego świętość dyktują nam przyklękanie przed tajemnicą wiary, jaką jest Najświętszy Sakrament i pełne szacunku przyjmowanie Komunii świętej.

 

Komunia do ust wyraża cześć do Najświętszego Sakramentu
Chociaż praktyka udzielania Komunii Świętej na rękę silnie zakorzeniła się w niektórych krajach, to często spotykamy się z jej krytyką. Także zachodni autorzy zwracają uwagę, że tradycyjna forma przyjmowania Ciała Pana Jezusa lepiej oddaje należną Najświętszemu Sakramentowi cześć. Autorzy przypominają również, że takie pozostaje nauczanie Kościoła. Przywołują przy tym interesujące, a często zapominane argumenty. Opierają się zarówno na dawnych mistrzach teologii, jak i nauczaniu ostatnich papieży.

 

Komunia na rękę? Nie, po papiesku!
Obawa przed niegodnym potraktowaniem Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie nie przemawia do niektórych… kapłanów. Ta samowola wskazuje o co chodzi w katolicyzmie „liberalnym” i „otwartym”. A przecież właściwej postawy uczyli papieże, uczył św. Jan Paweł II.

 

Pozbawieni Komunii. Czy potrafimy zatęsknić?
Jak przyjmować Komunię Świętą, gdy grozi nam zakażenie niebezpieczną chorobą? Czy w dyskusji na ten temat nie poczuliśmy się zagubieni? Nie ulega bowiem wątpliwości, że propozycja przyjmowania Komunii Świętej na rękę rozminęła się z potrzebą wierzących.

 

Czy ksiądz może nakazać przyjmowanie Komunii na rękę?
Kwestia sposobu przyjmowania Komunii Świętej była wielokrotnie przedmiotem sporu wiernych z zarządcą różnych parafii, a nawet z biskupem miejsca, i została rozstrzygnięta przez Rzym na korzyść wiernego, który ma prawo do przyjęcia Eucharystii w postawie innej niż zalecana przez Konferencję Biskupów. W instrukcji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Redemptionis Sacramentum z 25 marca 2004 r. czytamy: Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania”. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć klęcząc lub na stojąco (nr 91).

 

Komunia Św. na rękę – kto pierwszy powie „Non possumus”?
Nie patrząc na zarządzenia Stolicy Apostolskiej na Zachodzie wielu biskupów i duchownych kierowało się własną optyką, zmieniając rzeczywistość metodą faktów dokonanych. W kolejnych latach Watykan udzielał indywidualnych zgód na dopuszczenie takiego „rytu”, opatrując je zresztą konkretnymi wymaganiami, które i tak były najczęściej ignorowane. To, co zrodziło się z nieposłuszeństwa, stało się nie tylko rzeczą powszechnie praktykowaną i – ostateczne – dozwoloną przez władzę kościelną, ale i nową normą, za którą kryły się wówczas określone przekonania teologiczne. Miało to być przywróceniem praktyki „starożytnej”, a przez to i lepszej, bo bliższej praktykom pierwszych chrześcijan – z pominięciem wszystkich istniejących różnic, za nic też mając rozwój liturgii. Równocześnie, lepiej miała odpowiadać „potrzebom współczesnego człowieka” równocześnie „aktywizując” laikat, co stanowiło wówczas jeden z najważniejszych priorytetów. Jakie przyniosło to skutki? Odpowiedź jest jasna: to, przed czym ostrzegała Stolica Apostolska, stało się smutną rzeczywistością, którą ilustruje dramatyczny spadek wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi.


Pierwsza Komunia Święta „na rękę”. Czy tak buduję się szacunek dla Najświętszego Sakramentu?
Podniosła atmosfera, uroczysta Msza św., pośrodku przystrojony klęcznik i wielkie oczekiwanie na przyjęcie po raz pierwszy Komunii Świętej. Zapewne większość z nas właśnie tak zapamiętała swoją majową niedzielę, jak i obawy małego dziecka o to, czy przyjmując Pana Jezusa wszystko będzie tak jak trzeba – od stanu duszy począwszy, na godnej formie skończywszy. W długim i wymagającym przygotowaniu do sakramentu (co nieco starsi Czytelnicy zdaje się lepiej to pamiętają niż współczesna młodzież) budowane były podstawy pod przyszłe podejście do czci do Najświętszego Sakramentu. Dziś ten obraz (jeszcze nie wszędzie) legł w gruzach. Czy jednak można za to winić tylko koronawirusa?

 

Kapłani, nie łamcie sumień wiernych! Komunia Święta „na rękę” to tylko możliwość, a nie przymus
Wraz z rozwojem epidemii koronawirusa w kościołach pojawiły się środki ostrożności narzucone przez rząd. Także hierarchowie wskazali na konieczność zachowania wysokiej higieny. Niestety wydane zalecenia zostały przez niektórych kapłanów źle zinterpretowane, szczególnie jeśli idzie o przyjmowanie Komunii Św. na rękę. Wedle instrukcji, to bowiem wciąż tylko możliwość, do której biskupi nie raz zachęcali. A wielu kapłanów uznaje je za nakaz. Niestety bywa też, że wierni pragnący przyjąć Ciało Pana do ust są traktowani niczym trędowaci. Zarzuca się im brak odpowiedzialności oraz oskarża o narażanie zdrowia innych – przymuszając do złamania sumień. To niedopuszczalne!


Co robić gdy kapłan zmusza do przyjęcia Komunii Św. na rękę? [PORADNIK]
Do portalu PCh24.pl zwracają się zaniepokojeni katolicy z całego kraju: w niektórych parafiach księża kategorycznie odmawiają uczestniczącym w Mszy świętej wiernym możliwości przyjęcia Komunii świętej do ust. Czy mają do tego prawo? Nie! Jednoznacznie precyzują to dokumenty zarówno Konferencji Episkopatu Polski jak i samej Stolicy Apostolskiej. Co w takim razie powinni robić wierni, których kapłan próbuje zmusić do przyjęcia Ciała Chrystusa do ręki?

 

Wierni przyjmujący Komunię do ust – katolicy drugiej kategorii?
Zajęcie ostatniego miejsca w procesji to nie najgorsza rzecz jaka może spotkać wiernego pragnącego przyjąć Komunię Świętą do ust. Dzisiaj możesz już zostać określony jako osoba, która w głębokim poważaniu ma nie tylko zdrowie innych ale i zdrowy rozsądek. I to przez samego kapłana, na oczach całego kościoła.

 

Czy kapłan może odmówić Komunii do ust? Mamy odpowiedź KEP
Celem jednoznacznego wyjaśnienia tej kontrowersji portal PCh24.pl skontaktował się z rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski. Otrzymaliśmy odpowiedź, zgodnie z którą sytuację precyzują „Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w czasie epidemii”. W nich czytamy: „Przypomina się, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust”.

 

Nie można odmówić udzielenia Komunii w tradycyjnej formie. Jest stanowisko krakowskiej kurii
„Szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco, do ust czy też na rękę” – czytamy w stanowisku krakowskiej kurii.


Każdy katolik ma prawo przyjąć Komunię Św. do ust. Nie można za to karać księży!
W zwyczajnej formie, uniwersalne prawo Kościoła daje każdemu katolikowi prawo do otrzymania Komunii Św. do ust. Zostało to potwierdzone przez Kongregację Kultu Bożego w kontekście wcześniejszych obaw dotyczących zdrowia publicznego, tak zwanej epidemii „świńskiej grypy” z 2009 roku. W formie nadzwyczajnej, uniwersalne prawo Kościoła zezwala na przyjmowanie Komunii Świętej JEDYNIE do ust – przypomniała Foederatio Internationalis Una Voce (FIUV).

 

Dramatyczne świadectwo kapłana: nie chcę udzielać Komunii na rękę, ale mnie zmuszają!
W dobie koronawirusa mierzymy się z różnymi nowymi problemami. Redakcja PCh24.pl otrzymuje w tych dniach wiele listów od wiernych, którzy z oburzeniem opowiadają jak niektórzy kapłani próbują zmusić ich do przyjęcia Komunii św. na rękę. Ale problem sumienia mają również ci duchowni, których zmusić do tego próbują przełożeni – proboszczowie. Oto świadectwo jednego z nich.


Katolik i Komunia święta. Czy wirus zakazi nas obojętnością?
Odwiedzając różne świątynie, nawet w granicach jednej diecezji, możemy naocznie przekonać się, jak wiele w tej mierze zależy od postawy poszczególnych proboszczów. Niektórzy bardzo gorliwie przyjęli sugestie odnośnie udzielania Ciała Pańskiego na ręce wiernych. Sposób ten jest preferowany nawet w miejscach (zaznaczmy, tylko niektórych), gdzie przez wprowadzeniem reżimu trudno było napotkać takie przypadki.

 

Niemcy: Wierni zamiast iść do Komunii sami dzielą się chlebem – przed ekranem
W Kościele katolickim w Niemczech narasta zamieszanie. W związku z restrykcjami wprowadzonymi z powodu koronawirusa do kościołów chodzi dwu-, trzykrotnie mniej wiernych, niż wcześniej. Część katolików ogląda transmisje mszy w telewizji lub sieci – i przed ekranami łamie się chlebem, bluźnierczo imitując Eucharystię. Przeciwko temu wystąpił teraz jeden z biskupów, ale praktyki broni wpływowy publicysta.

 

Cześć dla Najświętszego Sakramentu nie może mieć granic!
Każdy człowiek, nawet nie mając fachowego wykształcenia teologicznego, wie i czuje w sercu, że postawa klęcząca jest godniejsza niż stojąca, tak samo jak stojąca mocniej niż siedząca wyraża szacunek. Język gestów znany jest nie tylko z Kościoła. Uczniowie wstają, gdy do sali wchodzi nauczyciel. Podobna etykieta obowiązuje w sądach.

 

O godnym przyjęciu Eucharystii w czasie pandemii [OPINIA]
W dobie „pandemii” lawinowo rozpowszechniła się praktyka przyjmowania Najświętszego Ciała Chrystusa na rękę. Wierni mogą czuć się tą sytuacją skonfundowani. Szczególnie, że pojawiają się różne stanowiska i opinie na temat godnego przyjęcia Komunii świętej. Z pomocą przychodzi tu Tradycja Kościoła, która jasno określa na jakich warunkach należy godnie przyjmować Ciało Pańskie – na klęcząco i do ust.

 

Edward Pentin: COVID-19 przyniósł restrykcje i nonszalanckie praktyki liturgiczne
To, co mogło stać się wspaniałą okazją do głoszenia Dobrej Nowiny pośród cierpienia, zamiast tego przyniosło ostre kościelne restrykcje i nonszalanckie praktyki liturgiczne – pisze na łamach National Catholic Register watykanista Edward Pentin.

 

Przerażające! Hołownia żąda nakazu Komunii Świętej na rękę
Szymon Hołownia, który niemal stracił głos w trakcie wystąpień publicznych zapewniając, że jest za całkowitym rozdziałem Kościoła od państwa, teraz postanowił zażądać od polskiego Episkopatu, by ten… nakazał udzielanie Komunii Świętej na rękę.


Kardynał Sarah: Głównym problemem jest wiara kapłanów
Gdyby kapłani byli świadomi, czym jest Eucharystia, to niektóre sposoby jej sprawowania i niektóre hipotezy na temat udzielania Komunii w ogóle nie przyszłyby im do głowy. Pana Jezusa nie wolno traktować w ten sposób – powiedział kardynał Robert Sarah.


Kard. Burke i ks. Bux krytykują udzielanie Komunii św. w rękawiczkach
Włoscy księża celebrują Mszę świętą w maskach, a Komunii świętej udzielają w jednorazowych rękawiczkach. To efekt porozumienia biskupów z rządem, które w życie weszło na początku maja. Regulacje skrytykowali teraz kard. Raymond Leo Burke i ks. prałat prof. Nicola Bux.


Kardynał Sarah: Jan Paweł II „zmuszał swoje schorowane ciało do klękania” przed Eucharystią
„Katolicy powinni podążać za przykładem papieża Jana Pawła II klękającego przed Najświętszym Sakramentem do ostatnich swoich dni” – podkreślił kardynał Robert Sarah podczas konferencji Sacra Liturgica w Mediolanie.


Komunia święta na kolanach i do ust! Zobacz dlaczego abp Andrzej Dzięga ma rację
Biskupi z powodu zagrożenia epidemicznego udzielili wiernym dyspensy od niedzielnego obowiązku uczestniczenia we Mszy św. Dodatkowo, na skutek ograniczeń wprowadzonych przez władze, liczba wiernych obecnych w jednocześnie kościele została ograniczona. List abp Dzięgi nie był nakazem i nie pozostawał w sprzeczności z wydanymi zaleceniami. Był zachętą dla wiernych pragnących uczestniczyć we Mszy św. w kościele i przyjąć Ciało Pana w taki sposób jak zwykle – na kolanach i do ust.

 

„Tygodnik Powszechny” i Szymon Hołownia atakują biskupa. Powodem Komunia do ust
„TP” oskarżył abp. Andrzeja Dzięgę o narażanie życia ludzkiego i herezję, ponieważ w liście pasterskim zachęcił – jeśli ktoś może – do przyjmowania Komunii do ust i na kolanach. „Biskup szczecińsko-kamieński rozwija w swoim liście teologię, która bliższa jest starożytnym herezjom niż katolickiej ortodoksji” – piszą. Szymon Hołownia natomiast poparł osoby, które doniosły na biskupa policji.

 

Biskup zdecydowanie przeciwny Komunii św. na rękę z powodu koronawirusa
Lepiej przyjąć Duchową Komunię, niż Komunię Świętę „na rękę” – powiedział bp Athanasius Schneider, komentując praktykę przyjmowania Najświętszego Sakramentu we Włoszech, gdzie panuje strach przez zarażeniem koronawirusem.

 

Wojciech Cejrowski: Komunia Św. na rękę? Brak higieny i nade wszystko możliwość profanacji. Lepsza jest Komunia duchowa
Przyjmowanie Komunii Św. na rękę nie jest – jak próbuje się nas przekonywać w okresie szalejącej pandemii koronawirusa - sposobem higienicznym. A przede wszystkim stwarza to możliwość profanacji! Dlaczego?

 

Fatima: Ksiądz odmówił Komunii Świętej na język
Kontrowersję wśród portugalskich katolików wywołało wideo, które pokazuje, jak ksiądz odmawia udzielenia Komunii św. na język klęczącej starszej kobiecie w Bazylice Trójcy Przenajświętszej w Fatimie. Do incydentu doszło w słynnym sanktuarium 2 czerwca. Msza św. była nadawana na żywo, a na chwilę, w której dyrektor Departamentu ds. Liturgii, ks. Joaquim Ganhao, odmawia udzielenia Komunii św., zwrócił uwagę Gonçalo Sena Esteves, który zamieścił wideo w sieci.
 

Niemiecki ksiądz: Komunia święta tylko na klęcząco i do ust. Zakończmy plagę profanacji!
Kościół żyje dzięki Eucharystii, a godne przyjmowanie Sakramentu Ołtarza jest źródłem niezmierzonych łask. Po Soborze Watykańskim II zatracono jednak poczucie świętości. Skutkiem jest dramatyczny zanik wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Komunii świętej i wielka plaga profanacji i znieważeń Boga eucharystycznego. Ta sytuacja domaga się pilnej naprawy, w pierwszej kolejności poprzez przywrócenie udzielania Sakramentu Ołtarza wyłącznie na kolanach i do ust, wskazuje niemiecki konserwatywny kapłan, ks. Frank Unterhalt.

 

Słowacja: Kapłan odmówił wiernemu udzielenia Komunii świętej do ust
W parafii Świętej Rodziny w Bratysławie kapłan odmówił wiernemu udzielenia Komunii świętej do ust. Jest to niezgodne zarówno z prawem kanonicznym jak i z wytycznymi Konferencji Episkopatu Słowacji na czas koronawirusa.

 

Słowacja: Na skutek próśb wiernych biskupi przywrócili Komunię na język
Biskupi Słowacji nakazali wszystkim wiernym przyjmowanie Komunii świętej na rękę. Dzięki wysiłkowi wiernych udało się jednak nakłonić ich do zmiany decyzji i wydania zgody na przyjmowanie Ciała Chrystusa na język. O kulisach tej sprawy mówi portalowi PCh24.pl Martin Komar z Fundacji Slovakia Christiana.

 

Episkopat Portugalii „walczy” z Covid-19: Komunia św. na rękę, unikanie wody święconej
Konferencja episkopatu Portugalii wydała instrukcje dla kapłanów oraz wskazówki dla wiernych zachęcając ich do nowych nawyków z powodu rozszerzającej się na świecie epidemii koronawirusa.


Marcin Austyn: Komunia „na rękę”, świeckie szafarki „w standardzie”. Co na to rzekłby Anioł Portugalii?
Jak co roku 13 października 2019, w dniu ostatnich objawień Matki Bożej fatimskim dzieciom, do sanktuarium przybyło wielu wiernych. Nieśli ze sobą swoje sprawy, chcieli spotkać się z Matką Bożą „oko w oko”. Było jednak coś co mocno zakłócało sacrum tego miejsca. To sfera „profanum”. I nie chodzi tu tylko o wycieczkowiczów nierozumiejących w jakim miejscu i celu tu przybyli, ale brak szacunku dla Najświętszego Sakramentu.

 

Austria: lekarze nie mają wątpliwości. Komunia św. do ust bardziej higieniczna niż na rękę
Z medycznego i higienicznego punktu widzenia, Komunia święta rozdawana do ust jest bezpieczniejsza niż ta udzielana w czasie pandemii na rękę. To zdanie 21 austriackich lekarzy, którzy wystosowali swój apel do biskupów w kraju, prosząc o przywrócenie tradycyjnej formy przyjęcia Ciała Chrystusa.

 

Niemcy: 27 lekarzy pisze do biskupów w sprawie zakazu udzielania Komunii świętej do ust
Niemieccy biskupi oficjalnie zakazali udzielania wiernym Komunii świętej w sposób tradycyjny – na język. W tej sytuacji grupa lekarzy wystosowała oficjalny apel do episkopatu: takie ograniczenie nie jest medycznie uzasadnione i czas już je znieść.

 

Archidiecezja Portland: Komunia na język to prawo wiernych niezależnie od koronawirusa
Archidiecezja portlandzka w Oregonie zdecydowanie potwierdziła, że niezależnie od koronawiriusa, wierni mają prawo do przyjmowania Komunii świętej na język. Po konsultacji ze specjalistami dodano, że ryzyko przeniesienia zakażenia podczas przyjmowania Komunii na język lub do ręki jest „mniej więcej takie samo”.

 

Kanada: Biskupi z Alberty zakazali tradycyjnej formy udzielania Komunii świętej
Arcybiskup Richard Smith (archidiecezja Edmonton) oraz biskup William McGrattan (diecezja Calgary) nakazali kapłanom, aby Komunii świętej udzielali wiernym wyłącznie poprzez przekazanie hostii do rąk. Bez względu na prawo Kościoła Powszechnego.


Suche kropielnice, Komunia tylko na rękę. Kościół we Francji „broni” wiernych przed COVID-19
Jak przypomina sekretarz generalny i rzecznik prasowy francuskich biskupów ks. Thierry Magnin w komunikacie opublikowanym na stronie episkopatu, księża i wierni powinni zaniechać podawania sobie dłoni na znak pokoju, a Komunia św. powinna być przyjmowana jedynie do ręki. Ponadto we francuskich kościołach należy opróżnić kropielnice, koncelebransi mogą przyjmować Komunię św. pod dwiema Postaciami jedynie poprzez zanurzenie Hostii w kielichu, a do obrzędu lavabo mogą użyć wody z mydłem.

 

Austria: Biskupi przywrócili możliwość przyjmowania Komunii świętej do ust
Katolicy w Austrii znowu będą mogli przyjmować Komunię świętą do ust. Tamtejsza Konferencja Episkopatu podjęła decyzję o poluzowaniu obostrzeń związanych z epidemią Covid-19.

 

W argentyńskim seminarium udzielano Komunii do ust. Władze kościelne zdecydowały je zamknąć
W argentyńskiej diecezji San Rafael władze kościelne zdecydowały o zamknięciu seminarium. Przyczyną okazało się udzielanie Komunii świętej do ust przez związanych z seminarium duchownych.


Abby Johnson: Komunia św. na rękę doprowadziła do utraty wiary w realną obecność
Znana działaczka pro life Abby Johnson stwierdziła, że przyjmowanie Komunii świętej na rękę, doprowadziło do utraty wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Dodaje, że taka forma przyjmowania Komunii świętej prowadzi do odebrania szacunku do Eucharystii.


Kobiety rozdają Komunię Świętą, ksiądz siedzi. Katolicy oburzeni po incydencie w warszawskim kościele
„To jest bardzo duże nadużycie. Proboszcz nie ma prawa łamać norm ustalonych przez Episkopat” – skomentował ksiądz prof. Piotr Tomasik z UKSW wydarzenie, do którego doszło w warszawskiej parafii na wiosnę roku 2019.


Koronawirus a Komunia Św. „na rękę”. Nadciąga druga fala
Po wyborczym poluzowaniu ograniczeń związanym z koronawirusem nadchodzi czas wzmożenia restrykcji. Ponownie oczy opinii publicznej kierowane będą na Kościół, jako miejsce, w którym rządowe nakazy traktowane są wybiórczo. Oczywiście niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością, ale strach przed medialnym linczem może sprawić, że już niebawem trudno będzie znaleźć kapłana udzielającego wiernym Komunii Świętej do ust. Nie można na to pozwolić!

 

  

 
 
 
 
 
 
 
drukuj
 
 
 
KOMENTARZE
 
Nick *:
 
Twoja opinia *:
 
wyślij opinie

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 
katolik
My chrześcijanie możemy sie różnić i to jest bogactwo i rozwój kościoła ale łączyć i godzić musi nas Słowo Boże - co do tego chyba sie zgadzamy. Możemy żonglować retoryką i autorytetami ale musimy mieć wspólny grunt - cóż nim może być jeśli nie Pismo Święte... Myślę ze dlatego możemy uznać za rozstrzygające słowa Pana Jezusa w Mk 7. Zarzuty czystości rąk kierowali do Jezusa faryzeusze w ewangelii świętego Marka 7,23 - na co Pan odpowiedział "Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym" Więc język jest bardziej nieczysty niż dłonie.. Czy ta sytuacja nie przystaje dosłownie do tego tematu? Pan Jezus wielokrotnie wypowiadał sie w ostrych - chyba najostrzejszych w ewangelii słowach ? co do stawiania prawa, tradycji, formy nad człowiekiem. Wielokrotnie je łamał, gdy chodziło o człowieka. Czy jeśli forma przyjmowania do ust byłaby właściwsza i miałoby to kluczowe znaczenie to nie tak by nas nauczał podczas ostatniej wieczerzy? Dlaczego wiec przyj
Murem
@DNA Artykuł być może nie przekonał, bo nie pokazuje całej prawdy o oszustwie jakiego dokonano w związku z absorbcją przez wielu katolików protestanckiego obyczaju tzw. "komunii na rękę", którego Kościół nigdy nie usankcjonował.
DNA
Nie przekonał mnie ten artykuł
AndrzejBR
Mz-Katolicyzm to nie zbiór poglądów demokratycznie głosowanych -to Depozyt Objawienia! Twoje widzi mi się jest szatańskim buntem, a nie złotym środkiem! Dla Katolika złoty środek podał nam Pan Jezus nasz Zbawiciel, i to Jego słowa są w 100% wiążące. Nie ma Katolicyzmu otwartego, tylko herezja otwierania Prawdy na wszelkie kłamstwa i mrzonki chorych umysłów! To jest właśnie ta prosta szeroka droga do PIEKŁA a nie wąska, stroma i ciernista, na końcu której jest Brama Bawienia Wiecznego wywalczona na Krzyżu przez naszego Zbawiciela - dobrze przemyśl każde słowo, bo właśnie z niego zdasz relację na SĄDZIE!!!
Mz
Pana Jezusa można czcić i szanować także trzymając w dłoniach Jego Ciało. Takie mi się to wszystko co piszecie skrajne wydaje. Jednak wolę coś po środku między, jak to nazywacie, katolicyzmem tradycji a tym "otwartym", uwazam, że poruszanie się po skrajnościach nie jest dobre.
POKAŻ WIĘCEJ KOMENTARZY