Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
06   LIPCA   2020 r.
Św. Marii Goretti, męczennicy
Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
Św. Marii Goretti, męczennicy
Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
Imieniny obchodzą:
Dominika, Łucja, Teresa
 
Polonia Christiana nr 54       TEMAT NUMERU: NADZIEJA W FATIMIE
Ks. Alfredo Morselli

Matka ukryta

Matka ukryta

Do zagłębienia się w sekret Matki ukrytej i zaciągnięcia się w szeregi dzielnych szermierzy i wiernych sług Jezusa Chrystusa potrzebna jest łaska i światłość Ducha Świętego. Oznacza to modlitwę i rozważania nad Traktatem o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort.

 

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, obwieściwszy we wstępie do Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny ogólne założenie, że przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł na świat Jezus Chrystus i przez Nią też chce w świecie panować, z miejsca przedstawia na to dowody, prowadząc rozważania o Matce ukrytej i tajemniczej.

 

Na pierwszy rzut oka umyka logiczny związek pomiędzy obydwoma zagadnieniami. Święty pośpiech autora skłania go do pominięcia łączącej je relacji, która wyjaśniałaby powód ich zestawienia. Święty, w nadprzyrodzony sposób ostrzeżony o rychłej śmierci, ukrywa się w grotach Mervent i Saint‑Eloi, aby jeszcze bardziej ożywić swoją miłość – jakby nie wystarczały lata przeżyte na modlitwie i apostolacie, w prześladowaniu – i zachować na piśmie to, co głosił przez całe życie. Wie, że pozostało mu niewiele czasu, przeto spieszy się, by dojść do sedna (wyjaśnić prawdziwe nabożeństwo do Maryi i doskonałe zawierzenie Jezusowi za Jej pośrednictwem). Zadaniem czytelnika jest rozgryzienie skrótów myślowych i pojęcie związku łączącego dwie zasadnicze idee Traktatu (posuwanie się historii w stronę nadejścia pełni Królestwa Chrystusa przez Maryję oraz tajemnicę Maryi) mianowicie: dlaczego znajomość Maryi jest wciąż daleka od stanu, w jakim powinna być, aby Chrystus mógł panować na świecie? Dlaczego Maryja jest tajemnicą?

 

Maryja prowadziła życie ukryte, dlatego przez Ducha Świętego i Kościół zwana jest „Alma Mater” – Matką ukrytą i tajemniczą. Pojęcie Alma pochodzi z Księgi Izajasza, gdzie padają słowa o Matce Bożej: Oto Panna pocznie i porodzi Syna (Iz 7, 14). Hebrajskie słowo użyte na określenie Panny to: almâh, poprzedzone rodzajnikiem ha wskazującym tę konkretną, doskonałą Pannę; ponadto etymologiczne znaczenie słowa almâh – od rdzenia ‘lm – to: „ukryty, zakryty”. Z pewnością nie jest przypadkiem, że jedno słowo wskazuje na to, co wyjątkowe w Niepokalanie Poczętej: nieustającą dziewiczość i nadzwyczajne ukrywanie się. Święty Ludwik wskazuje na trzy przyczyny Jej ukrywania się:

Po pierwsze, pokora Maryi: Pokora Jej była tak głęboka, że nic nie miało dla Niej większego powabu, jak prowadzić życie ukryte przed samą sobą i przed wszelkim stworzeniem, a znaną być jedynie Bogu. Maryja nie tylko sama się ukrywa, ale też błaga Boga, aby ją ukrywał: Bóg wysłuchał próśb, które zanosiła do Niego o życie ukryte, ubogie i pełne upokorzeń, i w dobroci swojej zasłonił przed wzrokiem ludzkim Jej Poczęcie i Narodzenie, tajemnice Jej życia, Jej Zmartwychwstanie i Wniebowzięcie.

 

Po drugie, Bóg pragnął zachować Maryję dla siebie samego: Maryja jest najdoskonalszym Arcydziełem Najwyższego, jest Arcydziełem, którego znajomość (święty Bernardyn) i posiadanie Bóg zastrzegł samemu sobie. (…) Maryja jest Świątynią i miejscem odpoczynku Trójcy Świętej (…). Bez szczególniejszego przywileju żadne stworzenie, choćby najczystsze, nie ma wstępu do tej Świątyni.

 

Po trzecie, Maryja jest ukryta przed światem, ponieważ świat tych wielkich rzeczy nie zna, bo jest do tego niezdolny i tego niegodzien.

 

Tajemnica Maryi zostaje odsłonięta

W pewnym momencie swojego wywodu Montfort zmienia ton: zaczyna serię wzruszających pochwał w atmosferze wielkiego patosu: Niebo i ziemia sławią i wielbią Maryję, tajemnica zaczyna być odsłonięta, lecz niewystarczająco.

Maryję nie dosyć dotąd sławiono, nie dość wychwalano, czczono, kochano! Nie dość Jej służono! Należy się Jej więcej chwały, czci, miłości i nabożeństwa!
Powyższy tekst jest tylko FRAGMENTEM artykułu opublikowanego w magazynie "Polonia Christiana".

zamów e-wydanie   zamów wydanie papierowe
 
 
 
 
 
 
drukuj
 
 
 

KOMENTARZE
 
Nick *:
 
Twoja opinia *:
 
wyślij opinie