Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
SOBOTA 06 CZERWCA
Św. Norberta, biskupa
Bł. Marii Karłowskiej, zakonnicy
Św. Norberta, biskupa
Bł. Marii Karłowskiej, zakonnicy
Pierwsza Sobota
Imieniny obchodzą:
Norbert, Paulina
 

Rzecznik Praw Dziecka: ustawa aborcyjna kłóci się z Konstytucją

Data publikacji: 2020-04-06 17:00
Data aktualizacji: 2020-04-06 17:07:00
WIADOMOŚCI
Fot. A. Hulimka / Forum

Zachodzi „niewątpliwa niezgodność przepisów ustawy z 1993 roku z przepisami Konstytucji RP – stwierdził Mikołaj Pawlak sprawozdaniu o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2019 roku. Rzecznik zaznaczył też, że nie ma i nie będzie jego zgody na nakłanianie, organizowanie oraz finansowanie nielegalnej aborcji. W informacji poruszył ponadto kwestię zmiany przepisów mogących poprawić sytuację niepełnoletnich matek czy rodzin dzieci niepełnosprawnych.

 

 

Pawlak przypomniał, że istotnym aspektem działania rzecznika są wystąpienia generalne, kierowane do instytucji i podmiotów w związku z działalnością których zgłaszane są RPD sprawy. Są to zarówno problemy indywidualne, jak i szerokie zagadnienia wymagające np. inicjatywy legislacyjnej, zmiany praktyki lub wsparcia w rozwiązaniu zgodnym z dobrem dzieci.

W swoich uwagach o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce w 2019 roku Pawlak poinformował, że ubiegły rok był okresem znaczącego wpływu skarg i wniosków. A wśród najważniejszych spraw odniósł się do podstawowego i niezmiennego prawa dziecka i człowieka – prawa do życia.

„W polskim systemie prawnym prawo do życia dziecka od poczęcia zostało podniesione do rangi ustawy, tj. ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka” – napisał Pawlak. Ustawa ta w art. 2 ust. 1 stwierdza, że: „W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”.

W tym kontekście RPD zauważył, że istnieje sprzeczność przepisów ustawy z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z przepisami ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. „Wynikają z tego daleko idące konsekwencje, w szczególności w odniesieniu do ochrony życia przy jego zagrożeniu dopuszczalnym na podstawie innej ustawy, tj. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” – przeczytać można w raporcie.

Ustawa z 1993 r. w art. 4a mówi o trzech przesłankach, w których możliwe jest legalne przerwanie ciąży. Chodzi o zagrożenie życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu oraz podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego – gwałtu lub stosunku kazirodczego. RPD podkreśla więc, iż zachodzi tu „niewątpliwa niezgodność przepisów ustawy z 1993 r. z przepisami Konstytucji RP”.

„Dlatego też wszelka aktywność Rzecznika dla ochrony dzieci w okresie prenatalnym jest pożądana” –  dodał.

W 2019 roku RPD monitorował wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego a dotyczący stwierdzenia za niezgodny z Konstytucją RP, przepis ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Popierał także złożenie nowego wniosku do TK, który ostatecznie został złożony 23 grudnia 2019.

RPD stwierdził jednocześnie, że jego działalność w tym zakresie jest ograniczona, ponieważ zgodnie z art. 119 Konstytucji RP i przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, nie może samodzielnie występować z wnioskami do TK, a jedynie przystępować z głosem jako amicus curiae.

RPD wspomniał też o swoich działaniach w ramach zwalczania tzw. podziemia aborcyjnego w Polsce. Jego zdaniem, skuteczność urzędu w tym zakresie wyraża się m.in. we wszystkich powziętych działaniach, które doprowadziły do złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania przez prokuratury wobec międzynarodowego projektu „Aborcja bez granic”.

„Nie ma i nie będzie zgody Rzecznika Praw Dziecka na nakłanianie, organizowanie i finansowanie nielegalnej aborcji” – podkreślił Mikołaj Pawlak.

Rzecznik Praw Dziecka prowadził działania promujące życie, w tym współpracował m.in. ze specjalistami w zakresie Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS), Parlamentarnym Zespołem na rzecz Życia i Rodziny, lekarzami ze szpitalnych oddziałów dziecięcych i ginekologiczno-położniczych oraz licznymi organizacjami pozarządowymi, które ukazują ważność każdego poczętego życia.

Ponadto Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w wielu konferencjach i spotkaniach propagujących obronę życia, w tym m.in. w Hospicjum dla Dzieci czy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.

W 2019 r. RPD uhonorował odznaką za zasługi na rzecz ochrony praw dziecka Virginię Coda Nunziante oraz dr Wandę Półtawską za ich niestrudzoną działalność w obronie życia poczętych dzieci.

Rzecznik pozytywnie ocenił w swoim sprawozdaniu zmiany przepisów dotyczące wsparcia finansowego udzielonego przez państwo rodzicom i opiekunom wszystkich dzieci. Od lipca 2019 rozszerzono program ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na wszystkie dzieci, czyli od pierwszego w rodzinie – tzw. 500+.

„Nie ulega wątpliwości, że program ten wpływa na poprawę stanu finansowego rodzin, a co za tym idzie – dla ogromnej liczby dzieci stanowi realizację prawa dziecka do godziwych warunków socjalnych” – napisał Pawlak.

Za właściwe RPD uznał ponadto wprowadzenie przepisów chroniących dzieci przed czynami godzącymi w seksualność, tzn. ustawy z 31 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec osób poniżej 15. roku życia, do której RPD „ma prawo powołać jednego z członków, co stanowi realizację prawa dzieci do ochrony przed przemocą, okrucieństwem i demoralizacją”.

Odnosząc się do ubiegłorocznego strajku nauczycieli rzecznik stwierdził, że naruszone zostały konstytucyjne prawa dzieci do edukacji. Tymczasem powinno ono stać przed prawem do strajku w formie, jaka została zastosowania w 2019, tzn. z zamknięciem szkół i brakiem realizowania programu nauczania przez kilka tygodni.

Pawlak wskazuje też na problem nieletnich matek przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów, nieletnia matka przebywająca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym będzie mogła osobiście wychowywać dziecko, jeśli sąd zmieni postanowienie w kwestii zastosowanego wobec niej środka wychowawczego (np. na nadzór kuratora) lub warunkowo zwolni ją z placówki resocjalizacyjnej.

Analogiczna sytuacja dotyczy wychowanek przebywających w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich – będą mogły być ze swoimi dziećmi tylko wtedy, gdy sąd umieści je poza schroniskiem lub zakładem poprawczym lub też warunkowo zwolni z pobytu w tej placówce.

RPD optuje też za wprowadzeniem do przepisów tzw. rodzinnego postępowania mediacyjnego, w trakcie którego rodzice zobowiązani byliby do wypracowania porozumienia zwłaszcza w zakresie świadczeń alimentacyjnych, kontaktów i władzy rodzicielskiej.

W ub. roku Rzecznik Praw Dziecka aktywnie uczestniczył w wypracowaniu projektu ustawy dotyczącej ograniczenia dostępu osób małoletnich do treści pornograficznych. Projekt pozostaje na etapie konsultacji społecznych.

Ponadto, zdaniem RPD, konieczna jest zmiana przepisów dotyczących przeprowadzania adopcji zagranicznych, tak aby lepiej chronić prawa dziecka.

Zgodnie z polskim prawem, dziecko może być zakwalifikowane do przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania na terytorium naszego kraju na zamieszkanie w innym państwie po wyczerpaniu wszelkich możliwości znalezienia dla niego rodziny na terenie Polski. „Adopcja zagraniczna powinna być przeprowadzana ze szczególną dbałością o dobro dziecka” –  przypomina RPD i postuluje, aby w prawie znalazł się przepis nakładający na ministra rodziny „obowiązek sporządzenia uzasadnienia decyzji odmawiającej przyznanie dziecku kwalifikacji do przysposobienia międzynarodowego”.

„Wszczęcie postępowania adopcyjnego niekoniecznie gwarantuje pozytywny wynik, jako że ostateczna decyzja zawsze należy do sądu” – napisał Mikołaj Pawlak.

RPD ponadto zaznacza, że wciąż bardzo niepokojący jest wysoki odsetek kobiet spożywających alkohol w trakcie ciąży. Może prowadzić to do występowania nieprawidłowości neurobehawioralnych oraz innych trwałych uszkodzeń organizmu dziecka.

RPD postuluje szersze działania edukacyjne, profilaktyczne i prawne, aby pomóc dziecku i matce. W szczególności trzeba wprowadzić ochronę prawnokarną dziecka poczętego i odpowiedzialność karną matki spożywającej alkohol w trakcie ciąży.

Obecnie, zdaniem rzecznika, organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sposób zbyt ogólnikowy, bez odniesienia się do realiów konkretnej, rozpoznawanej sprawy uznają, że na podstawie art. 160 kodeksu karnego dziecko poczęte nie podlega ochronie prawnej. Zdaniem RPD, potrzeba inicjatywy ustawodawczej dążącej do przyjęcia takich przepisów, które za czyny skierowane przeciwko życiu i zdrowiu człowieka uznają także czyny przeciwko życiu i zdrowiu człowieka poczętego.

Rzecznik praw dziecka interweniował ponadto w ubiegłym roku w sprawach dotyczących poprawy sytuacji społecznej oraz przepisów prawnych na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych. Chodziło m.in. o zmianę przepisów dotyczących braku możliwości uzyskania renty rodzinnej przez dziecko niepełnosprawne po śmierci rodzica pobierającego świadczenie pielęgnacyjne.

 

 

Źródło: KAI

RoM

 

 

 
 
 
 
 
 
 
drukuj
 
 
 
KOMENTARZE
 
Nick *:
 
Twoja opinia *:
 
wyślij opinie

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 
Wojtek
To fajnie że tak mówi. I tyle. Komentator "trzeba myśleć" to zwykły agent tchórzliwego pisu - wiadomo że niedługo lewactwo przejmie władzę i zrobi co chce bez oglądanie się na kompromisy i nastroje. Kto nie robi teraz co w jego mocy dla zniesienia aborcji ten jest jej winien.
trzeba myśleć
Majstrowanie przy sprawie aborcji skończy się najprawdopodobnie powszechnym referendum i zapewne zwycięstwem jej zwolenników. Po trzydziestu latach wałkowania tego tematu -i przywoływania go jako dyżurny temat zastępczy, kiedy trzeba przykryć jakieś niewygodne dla władzy sprawy- ludzie mają go serdecznie dość. Tym bardziej większość społeczeństwa nie zgodzi się na zaostrzanie i tak bardzo restrykcyjnych przepisów, czyli na zakaz aborcji w przypadku gwałtu i zagrożenia życia matki.