Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
DZISIAJ JEST
03   KWIETNIA   2020 r.
Św. Ryszarda, biskupa
Św. Sykstusa, papieża
Św. Ryszarda, biskupa
Św. Sykstusa, papieża

Pierwszy Piątek
Imieniny obchodzą:
Jakub, Pankracy
 
Polonia Christiana nr 56       CREDO
Serafino M. Lanzetta

Tajemnica Niepokalanej oświetla tajemnicę Boga

Tajemnica Niepokalanej oświetla tajemnicę Boga

Maryja Niepokalanie Poczęta jest pierwszym i największym arcydziełem Boga. Aby zrozumieć, kim Ona jest, potrzebne jest serce, a przede wszystkim kolana. Potrzeba pokory, gdyż pycha od Niej oddala.

 

Maryja Niepokalanie Poczęta jest pierwszym i największym arcydziełem Boga, pomyślanym od początku czasów, łącznie z planem wiecznego przeznaczenia Słowa, które miało stać się ciałem. Bóg wybrał Matkę dla swojego Syna, uczynił to u samego początku. Zobaczył Ją i chciał, aby była czysta i niepokalana. Maryję Dziewicę można więc pojąć tylko w Bogu i wychodząc od Jego tajemnicy. Jest to myśl świętego Maksymiliana Kolbego: aby zrozumieć, kim jest Maryja, musimy najpierw zrozumieć, kim jest Bóg. W przeciwnym wypadku sens określenia Maryi jako Bożej Matki może nie zostać w pełni uchwycony. Musimy zatem zarysować związek pomiędzy Maryją Niepokalanie Poczętą a Bogiem w Przenajświętszej Trójcy, tak jak został on pojęty przez świętego męczennika z Auschwitz. Posłużymy się przy tym konferencjami wygłoszonymi przezeń w latach 1927–1941.

 

Od Najświętszej Dziewicy do Trójcy Przenajświętszej

Rozważania świętego Maksymiliana o Bogu zawsze wiążą się z rozważaniami o Trójcy Świętej, a myśl o Niepokalanie Poczętej zawsze łączy się z myślą o Bogu w Przenajświętszej Trójcy. Kiedy święty Maksymilian mówi o Bogu i o Jego tajemnicy, czyni to medytując zawsze nad Bogiem w Trójcy Jedynym i nad charakterem akcji i reakcji każdego Boskiego działania: od Boga do nas w Niepokalanej oraz od nas w Niepokalanej w stronę Boga; lub też od Ojca w Synu przez Ducha Świętego w Niepokalanej i od Niepokalanej przez Ducha Świętego, Jej Boskiego Oblubieńca, w Synu do Ojca. Początek łączy się z końcem wszelkiego działania – Bogiem Ojcem i Jego najwyższą chwałą.

 

Założony przez świętego Maksymiliana klasztor w Niepokalanowie, gromadzący ponad siedmiuset zakonników, miał stać się obrazem Boga w Trójcy za pośrednictwem Niepokalanie Poczętej. Aby Niepokalanów mógł stać się obrazem Boga w Trójcy, konieczne było poznawanie Niepokalanej, kochanie i naśladowanie Jej. W Niej bowiem żyje tajemnica Boga. Matka Boża jest niezbędna do zagłębienia się w tajemnicę Boga.

 

Kim jesteś, Niepokalana? – zastanawiał się ojciec Kolbe, nawiązując do klasycznej modlitwy świętego Franciszka z Asyżu, skierowanej do Najwyższego Boga (Kim Ty jesteś, Panie, a kim jestem ja?) Aby poznać Boga Najwyższego, trzeba poznać Maryję: w tej niepokalanej istocie kryje się wielkość Boga i Jego wszechmoc. Tajemnica Niepokalanej oświetla tajemnicę Boga, a tajemnica Boga ugruntowuje i nadaje kształt tajemnicy Niepokalanej, ponieważ z Niej czerpie swoje źródło. Dwie tajemnice przenikają się wzajemnie, czego przyczyną jest Boże macierzyństwo Maryi. Jak zatem poznać Niepokalaną? Jest ona tajemnicą, do której ogarnięcia nie wystarczy umysł. Potrzebne jest serce, a przede wszystkim kolana. Potrzeba pokory. Pycha oddala od Niej – jak Lucyfera, który żywi do Niej awersję, lecz pozostaje pod Jej stopami.

 

Podczas porannych rozmyślań 26 września 1937 roku święty Maksymilian zauważył, iż za mało znamy Matkę Najświętszą. (…) Jak się zabierać do pogłębienia sprawy Niepokalanej? Jest wielkie niebezpieczeństwo, jeżeli ktoś zabiera się rozumem tylko. Ponieważ tu chodzi o Matkę Bożą, a więc wchodzi pojęcie „Bożą” – jest to tajemnica i tego rozumem nie zgłębimy, bo tajemnice Boże przewyższają nasz rozum. Profesorowie Sorbony, aczkolwiek uczeni i zacni, też się pomylili, a jedynie Jan Duns Szkot prawdy bronił, którą później Ojciec Święty potwierdził. Tradycja mówi, że gdy Jan Duns Szkot szedł na dysputę, modlił się po drodze, a napotkawszy figurkę Niepokalanej, westchnął do Matki Bożej: „Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim”. Nie mówił: pobłogosław mi w dyspucie, ale: dozwól. Czuł się niegodnym tej łaski, aby mógł bronić Niepokalanego Poczęcia. To jest łaska, żeby móc chwalić Niepokalaną tą pokorną prośbą (konferencja nr 104).

 

Najdoskonalsze Stworzenie

Zagadnienie to ojciec Kolbe podjął na nowo podczas innej konferencji, 26 listopada 1938 roku. Nasza wiedza będzie zawsze niedoskonała, ponieważ Maryja osiąga nieskończoność Boga, a Duch Święty tak Ją przeistoczył, że Niepokalana jakoby była z Nim jedną istotą.

Święty Maksymilian uczy, iż Niepokalana jest Oblubienicą Ojca Przedwiecznego. To coś szczytnego, czego my nie pojmujemy. Pojęcia i słowa ludzkie nie wystarczą. Ojciec niebieski chciał, by druga Osoba była Jego Synem, by Niepokalana, w czasie, była Jego Matką, to jest Matką tego samego Syna Bożego. Trudno zrozumieć. Musimy być ściśle zjednoczeni z Matką Bożą, by głębiej zrozumieć tę tajemnicę (wykład nr 196).

Powyższy tekst jest tylko FRAGMENTEM artykułu opublikowanego w magazynie "Polonia Christiana".

zamów e-wydanie   zamów wydanie papierowe
 
 
 
 
 
 
drukuj
 
 
 

KOMENTARZE
 
Nick *:
 k
Twoja opinia *:
 
wyślij opinie